DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PRZEZNACZENIA

WYROBU

Odzież zgodnie z wymaganiami rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, przenoszącym wymagania rozporządzenia 2016/425 zalicza się do II kategorii środków ochrony indywidualnej. Odzież ochronna antyelektrostatyczna, trudnopalna zaprojektowana w celu ochrony ciała użytkownika, z wyjątkiem jego rąk. Do stosowania dla spawaczy lub pracowników wykonujących czynności pokrewne o podobnym ryzyku.

Ten typ odzieży przeznaczony jest do ochrony użytkownika przed rozpryskami stopionego metalu, oparzeniem podczas krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym oraz promieniowaniem ultrafioletowym występującym przy pracach spawalniczych z zastosowaniem łuku elektrycznego. Minimalizuje możliwość wyładowania elektrycznego powodującego zapłon. Ubranie zostało zaprojektowane, aby zapewnić ochronę przed krótkotrwałym, przypadkowym kontaktem z przewodami elektrycznymi o napięciu do około 100 V.

PRZEWODNIK PO ROZMIARACH

PRODUKTÓW

PODSTAWOWE

PARAMETRY

Rozprzestrzenianie się płomienia: A1 + A2

Ciepło konwekcyjne: B1

Promieniowanie cieplne: C1

Rozpryski stopionego żelaza: E2

Ciepło kontaktowe: F1

Drobne rozpryski stopionego metalu: klasa 1

Czas pół zaniku ładunku < 4 s, współczynnik ekranowania > 0,2

NORMY ZHARMONIZOWANE

I OZNACZENIA

EN ISO 13688:2013 - Odzież ochronna - Wymagania ogólne

EN ISO 1149-5:2018 - Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne Część 5. Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

EN ISO 11611:2015 - Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i procesach pokrewnych

EN ISO 11612:2015 - Odzież ochronna - Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem. Minimalne wymagania eksploatacyjne

EN 13034:2005+A1:2009 - Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży)

EN ISO 20471:2013 - Odzież o intensywnej widzialności

Najtrwalsze ubrania robocze

Bądź spokojny o bezpieczeństwo innych!

OBSZAR DZIAŁANIA

Swoją ofertę kierujemy do Klientów z całej Polski. Zapraszamy do składania zapytań ofertowych i dziękujemy za zainteresowanie.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2018 Dako Producent odzieży trudnopalnej i antyelektrostatycznej.